Nem ID løsningen kan kun anvendes i privat øjemed.
Der er ikke mulighed for Nem ID løsninger til firmaer.